Thursday, August 24, 2006

Taralets
Ang galing galing talaga ng Imago! Click the tracks below to download!

01 Zelo
02 Lula
03 Sundo
04 Under Repair
05 Highway
06 Lights Out
07 Last Dance
08 Closer
09 Taralets
10 Walang Mysteryo
11 So Be It
12 S.R.O.

No comments: